Tıp Bayramınız Kutlu Olsun

Tıp Bayramınız Kutlu Olsun

Tıp Bayramı

          14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda, batılı anlamda tıp eğitimi verecek olan ilk tıp okulları olarak Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire eğitime başlamış. Aynı bina içerisinde Tıphane ve Cerrahhane eğitimlerini ayrı ayrı sürdürüyormuş. Eğitim dört yılmış. Dördüncü yılda hocalar tarafından uygun görülenler sınava tabi tutulur, sınavı başaranlar, muavin tabip olarak askeri hastane ya da birliklere atanırmış. Burada bir hekim gözetiminde birkaç yıl çalışan tabipler, deneyim kazandıktan sonra serbest hekim olarak çalışma hakkını kazanıyormuş. (Günümüzdeki mecburi hizmetin temeli bu olsa gerek!) Zamanla değişik yerlere taşınan ve değişik sistemler ile eğitim veren bu okullar, 1836 yılında Sarayburnu’ndaki askeri kışlaya taşınarak birleşmiş. Bu bina yetmediği için de 1839 yılında Galatasaray’da ki Enderun Ağaları Okuluna taşınarak Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane adını almış.

          17 Şubat 1839 da II. Mahmut tarafından açılışı yapılan bu okulda eğitim dili Fransızca olarak belirlenmiş. Bu yüzden yıllar içerisinde tercih edilirliği azalmış ve mezun olan hekim sayısı düşmüş. Tedbir olarak I. Abdülaziz döneminde 1867’de Türkçe eğitim yapacak olan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye açılmış. 1870 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin eğitim dili de Türkçeye çevrilmiş. Askeri ve sivil tıp okulları, yapımına 1894 yılında II. Abdülhamit’in emri ile başlanan Haydarpaşa’daki Tıbbiye Binası’na 1903 yılında taşınmışlar. Bu okullar 1909 yılında, 1900 yılında II. Abdülhamit’in emri ile kurulan İstanbul Darülfünun’u (Üniversitesi) (Darülfünun-u Şahane) bünyesine katılarak Darülfünun Tıp fakültesi adını almış. 1933 yılında çıkarılan bir kanun ile Darülfünun lağvedilerek İstanbul Üniversitesi kurulmuştur..

        1979 – 1999 tarihleri arasında Kızılay Genel Başkanlığı’nı aralıksız 20 yıl sürdüren, Dr. Kemal Demir’in Sağlık Bakanlığı yaptığı 1976 yılında alınan bir karar ile sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta Tıp Haftası olarak kutlanmaya başlandı ve halen devam etmektedir.

           ABD’de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıl dönümü, Hindistan’da ünlü doktor Bindhan Chandra Roy’un doğum ve ölüm yıl dönümü olan 1 Temmuz günü doktorlar günü olarak kutlanır.

Yazar: Dr. Bedri Ergun TOPSEVER
Makale Tarihi: 14/03/2012


Anahtar Kelimeler: tıp bayramı , 14 mart , bayram , doktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

error code: 522