Varikosel Nedir

Varikosel Nedir

Varikosel Nedir
Varikosel testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların (venlerin) genişlemesi yani varisleşmesidir. Toplardamarların iç yüzeyinde kan dolaşımını düzenleyen kapakçıklar vardır, bu kapakçıklar işlevlerini yitirir ve kanı boşaltamazlar. Ergenliğin başlaması ile birlikte genelde erkek toplumun yaklaşık % 10-20’ sinde görülür. Kısırlık( infertilite) şikayeti olan erkeklerin ise yaklaşık % 40 ’ında varikosel mevcuttur. Önceden en az bir çocuğu olan ancak şimdi kısırlık şikayeti çeken erkeklerde ise bu oran % 80 ‘lerin üzerine çıkmaktadır.


Varikosel her iki testiste de görülebilir. Ancak anatomik komşulukları dolayısı ile sol testiste görülme oranı % 85, sağ testiste görülme oranı ise % 15 civarındadır. Bir taraftaki varikosel genellikle diğer testisi de etkilemektedir.

Varikosel’in Belirtileri Nelerdir?
Varikosel genellikle hiçbir belirti vermez. Ancak bazen belirtiler görülebilir.
Bunlar;
1.Testislerde ağrı
2.Testislerde küçülme
3.Testislerde dolgunluk hissi
4.İnfertilite (kısırlık)
5.Gözle görülebilen genişlemiş damarlar
6.Ele gelen genişlemiş damarlar

Varikosel’in neden kısırlığa sebep olduğu konusunda henüz kesin bir bilgi yoktur. Ancak genişleyen damarların testislerde sebep olduğu ısı artışının sperm üretimini olumsuz etkilediği, genişleyen damarlarda biriken kanda anormal konsantrasyonlara ulaşan böbreküstü bezi ve renal ürünlerin sperm oluşumunu olumsuz etkilediği, yine bazı metabolik ürünlerin artması ve oksijenlenmenin azalmasının sperm üretimini olumsuz etkilediği gibi birtakım teoriler mevcuttur.

Hastalar testislerinde fark ettikleri veya ayakta iken ellerine gelen genişlemiş damarlar sebebi ile doktora başvururlar. Doktorunuz muayene ile kolayca Varikosel tanısı koyabilir. Varikolsel tanısı için ultrason da kullanılacak tanı yöntemlerinden biridir.

Doktorunuz eğer varikoseliniz varsa; 4 günlük cinsel perhizden sonra sperm tahlili spermiogram yapılmasını ister ve sperm sayısı, hareketliliği, şekilleri araştırılır. Hastaların yaklaşık yüzde70 inde sperm yoğunluğu ve hareketliliği azalmış, şekilleri bozulmuştur. Bu hastalarda yüksek oranda kısırlık görülür.

Varikosel’in Tedavisi Nasıldır?
Genel olarak tedavi yöntemi cerrahidir.
Kısırlık şikayeti olanlarda, çok yoğun ağrı şikayeti olanlarda ve testislerinden biri diğerine göre daha fazla küçülme göstermiş varikoselli erkeklerde cerrahi tedavi önerilir.
Basit bir ameliyattır ve genellikle hastane de yatmayı gerektirmez. Ameliyattan 3 ay sonra sperm üretiminde düzelme başlar. Sperm tetkikinin tekrarının ameliyattan sonraki 3-6. ayda yapılması önerilir. Sperm üretimindeki düzelme ameliyat olan hastaların yaklaşık %70’ inde görülür. Ancak ameliyat geçiren hastaların ancak yarısında ilk 1-2 yıl içinde baba olabilmektedirler.

Yazar: Dr. Bedri Ergun TOPSEVER
Makale Tarihi: 12/09/2011


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

error code: 522