Penisin Şekil Bozuklukları

Penisin Şekil Bozuklukları

Penisin Şekil Bozuklukları

Konjenital Penil  Kurvatür (Doğumsal Penis Eğriliği)

En sık buluğ çağında görülen penis iç zarının bir hastalığıdır. Doğuştan ya da sonradan oluşabilir. Ağrılı sertleşme, peniste eğrilik, ağrılı cinsel ilişki şeklinde kendini gösterir. Genetik(ailesel-konjenital) yatkınlık sebepleri arasındadır. Doktorunuz muayene ile kolayca tanı koyabilir.

Tedavisinde cerrahi yöntemler uygulanır. Eğriliğin derecesi, yerleşimi, tipi, penisin uzunluğu ve ameliyat öncesindeki sertleşme durumu, cerrahi işlemin seçiminde değerlendirilecek önemli hususlardır.

Peyronie Hastalığı

Daha çok ileri yaşlarda görülen penis iç zarında oluşan bir hastalıktır. Penis iç zarının bazı alanlarının sikatrizasyonu  (yara yerlerinin iyileşme dokusu) sonucu meydana gelir. Peniste ele gelen sert alanlar, ağrılı sertleşme, peniste eğrilik, ağrılı cinsel ilişki şeklinde kendini gösterir.

Peyronie hastalığının doğal seyrinde çoğunlukla akut ve kronik iki dönem vardır. Akut dönemde sertleşme sırasında ağrı, peniste değişen deformite (kısalma ve eğrilik), peniste ele gelen sertlik, ağrılı cinsel ilişki gibi semptomlar mevcuttur ve bu dönem genellikle 12–18 ay sürmektedir. Bu dönem ağrının ortadan kalktığı, değişmeyen penis şekil bozukluğu ile karakterize sessiz bir kronik dönem takip etmektedir.

Hastanın şikayetinin ereksiyon sırasında eğrilik olduğunu söylemesi ile genellikle tanının konulmasında yeterlidir. Fizik muayenede penis boyunca uzanan sert bantlar ya da plaklar görülebilir.

Peyronie Hastalığının Tedavisi

Medikal tedavide bazı vitaminler ve ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca bölgesel uygulanan jeller ve lezyon içine yapılan enjeksiyonlar da diğer tedavi yöntemleri arasındadır. İkinci tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi tedavi deformitenin sabit hale geldiği kronik dönemde yapılır. Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda zamanla sertleşme kaybı, penis boyunda ileri derecede kısalma meydana gelebilir.

KAYNAKLAR

  1. Metin A, Kayigil O 2nd, Atmaca AF, Ahmed SI; Does the type of the Peyronie's curvature effect penile vascular parameters in normopotent menMetin A, Kayigil O 2nd, Atmaca AF, Ahmed SI.Arch Androl. 2005 May-Jun;51(3):165-70.
  2. Nesbit, RM. Congenital curvature of the phallus: Reportof three cases with description of corrective operation. JUrol 1965; 93: 230-232.

 

Yazar: Dr. Bedri Ergun TOPSEVER
Makale Tarihi: 21/08/2011


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

error code: 522